از میانبرها چه می‌توان آموخت؟

از میانبرها چه می‌توان آموخت؟

محصولی را که مردم واقعاً به آن نیاز داشته باشند چگونه باید بسازید؟ اجازه دهید مصرف‌کنندگان بخشی از فرآیند ساخت باشند. تام هیوم می‌گوید «احتمالاً همدلی کردن با چیزی که مشتری‌ها می‌خواهند بزرگ‌ترین نمودار مهم از موفقیت کسب‌وکار است». در این سخنرانی کوتاه، هیوم سه مثال مفهومی از به هم رسیدن طراحی و تجربه کاربران طرح می‌کند، جاهایی که مردم مسیرهای دلخواه خود را به دلیل ضرورت ایجاد کرده‌اند. زمانی که بدانید چطور آن‌ها را تشخیص دهید، خواهید دید که آن‌ها همه‌جا هستند.

منبع: TedTalk

More Stories
Figure 2 Swan and Dolphin Hotels, 1990, Michael Graves. Photo: Miosotis Jade.
هشت دلیلی که معماری پست‌مدرن در سال ۲۰۱۷ همچنان جذاب خواهد بود و جذاب‌تر خواهد شد