دوبله: طرح‌هایی درخشان برای جای‌دادن مردم بیشتر در شهرها!

دوبله اختصاصی پایگاه رویدادهای معماری: چگونه می‌توانیم مردم بیشتری را بدون اینکه شهر را شلوغ کنیم در شهرها جای دهیم؟ کنت لارسون معمار طرح‌هایی درخشان برای جای‌دادن مردم بیشتری در شهرها ارائه می‌کند، از خودروهای تاشو، آپارتمان‌های تغییرپذیر و نوآوری‌های جدیدی می‌گوید که می‌تواند شهرهای آینده را شبیه به دهکده‌های گذشته کند اما قطعاً با استفاده زیادی از فناوری‌های نوین!

این سخنرانی تد را با دوبله اختصاصی پایگاه رویدادهای معماری بشنوید!

دوبله سخنرانی تد کنت لارسون

منبع: TedTalk

مطلبی دیگر
سرزمینِ موعود؛ بهای رشد اقتصادی