معماری واکنش گرا، معماری که حس می‌کند و پاسخ می‌دهد

کارول راتی برای ما از معماری واکنش‌گرا می‌گوید، او آثار شگفت‌انگیزی با کمک گروهش در آزمایشگاه «SENEable City» دانشگاه ام​.آی.​تی می‌سازد البته به‌وسیله جمع‌آوری داده​‌های که ما آن‌ها را تولید کرده‌ایم! او از داده​‌های خام مثل تماس‌​هایی که می‌​گیریم، آشغال​‌هایی که دور می‌ریزیم استفاده می‌کند این کار او برای ساخت مجسمات زیبایی از زندگی شهری ما است. راتی و گروهش محیط​‌های تعاملی جذابی ساخته‌اند، از آبی رقصان و متحرک تا چراغی پرنده که به صورتی ساده از حسگرهای مختلف استفاده می‌کنند.

منبع: TedTalk

مطلبی دیگر
رهن ثانویه؛ مجموعه سیاست‌های جایگزین در تامین مسکن (بخش اول)