خیابان‌های نیویورک دیگر ناخوشایند نیستند

ژانت صادق خان که در سال ۲۰۰۷ در شهر نیویورک به سمت عضو کمیسیون حمل‌ونقل انتخاب شد، توضیح می‌دهد که: «شغل یک عضو کمیسیون حمل‌ونقل، تنها در مورد علائم ایست و چراغ‌های راهنمایی نیست». در این سخنرانی طنزآمیز و تأمل‌برانگیز، او با جزئیات به بیان تفکر پشت ابتکارات موفق در تغییر شکل زندگی خیابان در ۵ منطقه نیویورک می‌پردازد؛ که شامل افزودن مناطق پیاده‌مدار در میدان تایمز و ورود سرویس دوچرخه‌های Citi است، به انتظار دیدن نکته برجسته آخر سخنرانی بنشینید.

TedTalk

 

مطلبی دیگر
مداخلات فراقانونی: پرسش‌هایی درباره‌ی جایگاه دبیرخانه‌ی مسابقات معماری و شهرسازی