چهار روش برای شهری با امکان پیاده‌روی بیشتر

رهایی از خودروها، رهایی از پراکندگی، آزادی برای پیاده رفتن در شهر خودتان! طراح شهری، جف اسپک، تئوری عمومی خود را درباره راه رفتنی کردن (شهر) بیان می‌کند— چهاراصل برای اینکه شهرهای پراکنده متشکل از بزرگراه‌های شش بانده و بلوک‌های ۱۸۰ متری را به شهرهایی امن، عرصه‌هایی مناسب عابر پیاده، پر از مسیرهای دوچرخه و خیابان‌های سه لاینه تبدیل کرد.

منبع:TedTalk

مطلبی دیگر
نقش مهم‌تر توسعه حمل‌ونقل عمومی به جای بسازوبفروشی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی