چهار روش برای شهری با امکان پیاده‌روی بیشتر

رهایی از خودروها، رهایی از پراکندگی، آزادی برای پیاده رفتن در شهر خودتان! طراح شهری، جف اسپک، تئوری عمومی خود را درباره راه رفتنی کردن (شهر) بیان می‌کند— چهاراصل برای اینکه شهرهای پراکنده متشکل از بزرگراه‌های شش بانده و بلوک‌های ۱۸۰ متری را به شهرهایی امن، عرصه‌هایی مناسب عابر پیاده، پر از مسیرهای دوچرخه و خیابان‌های سه لاینه تبدیل کرد.

منبع:[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”https://www.ted.com/talks/jeff_speck_4_ways_to_make_a_city_more_walkable”]TedTalk[/button]

مطلبی دیگر
چهار شهر،چهار آینده