معماری چگونه می تواند روابط اجتماعی را بهبود بخشد؟

جین گَنگ از معماری برای ایجاد روابط استفاده می‌کند. در این بازدید سرگرم‌کننده از کارهای او، گَنگ ما را به ساختمان‌های بزرگ و کوچک دعوت می‌کند: از یک مرکز عمومی اجتماعی شگفت‌آور تا یک آسمان‌خراش برجسته در شیکاگو. او می‌گوید: «ما به‌وسیله‌ی معماری می‌توانیم چیزی بسیار فراتر از «ساختمان‌ها» ایجاد کنیم. ما می‌توانیم سیاره‌ای را که همگی در آن شریک هستیم، استحکام ببخشیم.»

وقتی‌که به سازنده ارتباطات فکر می‌کنید، به‌طور خودکار به یاد «معمار» نمی‌افتید؟ احتمالاً نه. چراکه اغلب مردم فکرمی کنند معمارها ساختمان‌ها و شهرها را طراحی می‌کنند، اما آنچه ما واقعاً طراحی می‌کنیم ارتباطات است…

در این ویدئو معمار در تعدادی از شهرهای بزرگ، ساختمان‌هایی را طراحی کرده که بر اساس ساختار ارتباطات میان مردم بناشده‌اند. هدف وی نشان دادن این موضوع است که ساختمان‌ها چگونه می‌توانند رابط‌های اجتماعی شوند.

منبع: TED

مطلبی دیگر
اینفوگرافی: بزرگترین مهاجرت تاریخ بشر: شهرنشینی چینی