زیبایی چگونه حس می شود؟

یک داستان، یک کار هنری، یک چهره، یک شیء طراحی‌شده؛ ما چگونه متوجه می‌شویم که چیزی زیباست؟ و چرا این مسئله برای ما آن‌قدر اهمیت دارد؟ ریچارد سیمور به‌عنوان یک طراح، واکنش ما را به مفهوم زیبایی و قدرت شگفت‌انگیز چیزی که آن را به نمایش می‌گذارد، کاوش و بررسی می‌کند.

منبع:Ted Talk

More Stories
نظرگاه: این بالا جایی برای جمع‌شدن | بررسی پل طبیعت، به‌عنوان‌ نمونه‌ای از فضای جمعی در ارتفاع