جف اسپک و شهرهای پیاده محور

شهرشناس، جف اسپک، معتقد است، رابطه‌ی عجیبی بین حضور خودروها و کیفیت زندگی وجود دارد،او بر اساس آمارها به تحلیل چند شهر آمریکایی می‌پردازد و از تاثیر منفی خودرو‌هایی که قرار بود زندگی مارا بهتر کنند، می‌گوید، او به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم خود را از وابستگی به اتومبیل – وسیله‌ای که جف اسپک «مصرف کننده‌ی بنزین، هدر دهنده وقت و تهدید کننده‌ی حیات» می‌نامد- و نیز از طریق پیاده‌ محور کردن شهرها کیفیت زندگیمان را بالا ببریم.

منبع:Ted

مطلبی دیگر
درباره اکو‌سوسیالیسم