رهایی از خودروها، رهایی از پراکندگی، آزادی برای پیاده رفتن در شهر خودتان! طراح شهری، جف اسپک، تئوری عمومی خود را درباره راه رفتنی کردن (شهر) بیان می‌کند— چهاراصل برای اینکه شهرهای پراکنده متشکل از بزرگراه‌های شش بانده و بلوک‌های ۱۸۰ متری را به شهرهایی امن، عرصه‌هایی مناسب عابر پیاده، پر از مسیرهای دوچرخه و خیابان‌های سه لاینه تبدیل کرد.

منبع:TedTalk

مطالب بیشتری نیست
کانال تلگرام
اینستاگرام