نشست ارتقای کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهر تهران

مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران
نشست علمی – تخصصی
موضوع:
ارتقای کیفیت محیطی در بافت تاریخی شهر تهران

سخنرانان:
دکتر محسن حبیبی
مهندس عابد ملکی

اعضاء پنل:
سید محمد بهشتی
دکتر علی غفاری
دکتر علی محمد سعادتی
دکتر اسکندر مختاری

دبیر علمی نشست: دکتر هانیه هودسنی

زمان برگزاری: دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۶
محل برگزاری: میدان امام خمینی(ره)/ خیابان ناصر خسرو/ مدرسه دارالفنون
مطلبی دیگر
نشست چگونگی تاب‌آوری میراث نسل‌ها در منطقه‌ی آزاد اروند