نشست مالکیت معنوی اثر معماری؛ حق غیر قابل انکار و انتقال؟

سومین جلسه از سلسله نشست های ده گفتار معماری با حمایت شرکت کی دبلیو سی، ۲۰ آبان ماه ۹۵ در سالن همایش دکتر محمود افشار برگزار می گردد.

نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که دو گروه با دو دیدگاه مختلف درباره یک موضوع واحد گفتگو خواهند کرد. افراد هر دو گروه از شخصیتهای برجسته و شناخته شده انتخاب میشوند که قبلا به این موضوعات پرداخته اند.
در این جلسات یک نفر به عنوان مدیر جلسه برای هدایت و جمع بندی موضوعات در نظر گرفته خواهد شد. در صورت لزوم برای ادامه بحث میتوان آن را در جلسات بعدی دنبال نمود و به جمع بندی رسید.

شرکت کی دبلیو سی

موضوع سومین نشست:
آیا مالکیت معنوی اثر معماری، حق غیر قابل انکار و انتقال است؟

با حضور:
(در یک طرف) :
ایرج بزرگی
حمیدرضا موسوی
(در طرف دیگر) :
ایرج کلانتری
محمدرضا نیکبخت

مدیر جلسه:
مهرداد زواره محمدی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: پنجشنبه ۲۰ آبان ٩۵، ساعت ١۵ الی ١٩
مکان: خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک١٢، سالن همایش موقوفات دکتر افشار

مطلبی دیگر
سلسله نشست های ایرانشهر