نشست اول از دفتر دوازدهم: با موضوع زیست غیررسمی و مسئله زمین

وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
نشست اول از دفتر دوازدهم سلسله نشست‌های «زیست غیررسمی و مسئله زمین»
موضوع:
«نقد نظریات زیست غیررسمی و مسئله زمین با نگاه به شرایط ایران»
سخنرانی:
آقایان مهندس هاشمی/طهرانی/ ترکمه/ دکتر ایزدی
اعضای پنل
مهندس روستا و دکتر جواهری‌پور
دبیرعلمی نشست:
آقای دکتر زبردست
زمان برگزاری: روز دوشنبه ۲۴آبان‌ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴
مکان برگزاری: سالن اجتماعات شرکت مادر

 

مطلبی دیگر
نشست معمارانه با موضوع «معماری و بازیافت»