نشست تخصصی هنر گچبری در معماری ایران دوره اسلام

دانشگاه کاشان، دانشگاه بامبرگ آلمان با همکاری اداره میراث فرهنگی- صنایع دستی و گردشگری کاشان موزه اشیا اسلامی بومیلر
موضوع: هنر گچبری در معماری ایران دوره اسلامی با تاکیید بر دوره های سلجوقی و ایلخانی

محورهای نشست: 
فن شناسی (تکنیک- اجر- مطالح- ابزار- رنگ)
نقوش و آرایه‌های تزیینی در هنر گچبری
بررسی عوامل موثر در شکل گیری و کیفیت تزیینات گچی
(نقش کارفرما- طراح یا استاد گچکار- اقلیم)
پرسش و پاسخ با استادکاران خیره و پیشکسوت گچبری سنتی

زمانبندی وبرنامه اولین_نشست_تخصصی_پیرامون_هنر_گچبری

زمان برگزاری: دوم و سوم اردیبهشت

آدرس دبیرخانه: کاشان،بلوار قطب راوندی، دانشگاه دولتی کاشان، دانشکده هنر و معماری، گروه باستانشانسی ۰۹۱۳۲۲۶۸۵۶۷

مطلبی دیگر
مسابقه ملی عکس معماری فَرتور