هشتمین نشست گفتمان شهر

پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن

سلسله نشست‌های گفتمان شهر

موضوع هشتمین نشست:
زیارت و تاثیر آن بر هویت شهر مشهد از منظری انسان شناختی
سخنرانان:
دکتر ابراهیم فیاض/ انسان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر جبار رحمانی/ انسان شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگ، اجتماعی وزارت علوم

زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۹
مکان برگزاری: سنباد۴۱/ تقاطع اول سمت راست/ پلاک۳۴ پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن
مطلبی دیگر
چهارمین مسابقه ساختمان‌های پایدار