نشست زمینه گرایی در معماری معاصر

مرکز معماری ایران
موضوع:
زمینه گرایی در معماری معاصر

سخنرانان:
کوروش حاجی زاده
امیر حسین حاجی زاده

زمان: شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۶ الی ۱۹
مکان برگزاری: رشت/ خیابان سعدی/ کوچه شهید ابراهیم فرقان بین/ سالن همایش های سازمان هلال احمر
مطلبی دیگر
نخستین رویداد موپک تهران؛ تلفن همراه، برنامه ریزی و توسعه زندگی شهری