«طراحی نما» ؛ موضوع نشست اول از سلسله نشست های ۱۰ گفتار معماری

نحوه برگزاری جلسات به این صورت است که دو گروه با دو دیدگاه مختلف درباره یک موضوع واحد گفتگو خواهند کرد. افراد هر دو گروه از شخصیتهای برجسته و شناخته شده انتخاب میشوند که قبلا به این موضوعات پرداخته اند.
در این جلسات یک نفر به عنوان مدیر جلسه برای هدایت و جمع بندی موضوعات در نظر گرفته خواهد شد. در صورت لزوم برای ادامه بحث میتوان آن را در جلسات بعدی دنبال نمود و به جمع بندی رسید.

شرکت کی دبلیوسی

موضوع اولین نشست:
«آیا می بایست ضوابط معینی برای طراحی نما در شهر تهران تدوین گردد؟»

مدتی است شهرداری تهران موضوع «طراحی نما» را به عنوان موضوعی مهم در جهت بهتر شدن سیمای شهری تهران مطرح نموده است. بدین ترتیب طرح نمای ساختمان ها نیز یکی از مدارکی است که می بایست قبل از صدور پروانه ساخت، به تایید شهرداری برسد. این در حالی است که برای این طراحی قواعد و ضوابط مشخص و معلومی به عنوان الزامات طراحی نما مکتوب و اعلام نشده است، هر چند توصیه هایی به طراحان با ارائه نمونه هایی از کارهای مورد تایید و کارهای غیر قابل تایید، داده شده است.
این اتفاق در حالی است که مسئولین شهرداری تهران نیز علاقه مند هستند از تجربیات و نتایج حاصل از عملکرد کمیته های نما در سطح شهر تهران در جهت بهبود وضعیت حاضر استفاده کنند. در این راه سوالات بسیاری می توان مطرح کرد که شاید اولین و اصلی ترین آنها از قرار زیر باشد:
«آیا می بایست ضوابط معینی برای طراحی نما در شهر تهران تدوین گردد؟»
بررسی و پاسخگویی به این سوال طی جلسه ای عمومی برای معماران و طراحان شهری در شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

با حضور:
(در یک طرف) :
ایرج کلانتری
علی کرمانیان
(در طرف دیگر) :
حمیدرضا خوئی
امیر فرجامی

مدیر جلسه:
بابک شکوفی

* حضور برای عموم معماران و شهرسازان آزاد و رایگان می باشد.

زمان: پنجشنبه ١٨ شهریور ٩۵، ساعت ١۵ الی ١٩
مکان: خیابان ولیعصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف نسب، پلاک١٢، سالن همایش موقوفات دکتر افشار

مطلبی دیگر
تهرانگردی شنبه‌شهر؛ مسیرچهارم «ردپای‌ مشروطه‌ در‌ تهران»