نشست «طراحی ناممکن؛ طراحی معماری با محوریت شش عنصر هزاره سوم»

آنچه که به عنوان قلمرو ناممکن شناخته می‌شود و طراحی آنچه ناممکن خوانده می‌شود هر یک بر بعدی متفاوت تاکید می‌گذارد که در دوران‌های مختلف تصاویر گوناگونی در ذهن بشر ترسیم کرده‌اند، از طرفی ورود به هزاره کنونی با چیرگی عناصر جدیدی موسوم به عناصر هزاره سوم همراه بوده است، وضعیتی که آنچه ممکن بوده را ناممکن و آنچه نا ممکن بوده را ممکن نموده. جستجو در این حیطه مرزهای تعریف شده پیشین معماری را کمرنگ تر از پیش ساخته و به موازات موجب شده است پیشبینی های آینده بیش از پیش اهمیت یابد و منابع و سرمایه‌ها را به سمت خود سوق دهد.

گذار دوگانه از ممکن به ناممکن، آفرینشی ست پیش نگارانه از آنچه در حیطه‌ی تأثیر شش عنصر هزاره‌ی سوم به روایت ایتالو کالوینو تدقیق شده است و با جذب منابع و سرمایه در حال وقوع است. رخدادی که تلقی از فضا و طراحی را از کالبد “امکان”، فراتر برده و مرزهای ناگزیر و پیشین معماری را تا آستانه‌ی قلمروی نوینی سوق داده است: “قلمرو ناممکن”. درسگفتار “طراحی ناممکن”


موسسه مان معماران اصفهان

نشست «طراحی ناممکن؛ طراحی معماری با محوریت شش عنصر هزاره سوم» 

امین بهرامی؛ از مؤسسین استودیو هلیوریپل

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.
* ثبت نام جهت حضور، الزامی می باشد.
* تلفن رزرو: ۳۱۳۲۳۴۹۷۳۵

زمان: چهارشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۸:۳۰
مکان: اصفهان،چهار راه پلشیری، خیابان صائب شمالی، انتهای بن بست عندلیب، مان معماران


مطلبی دیگر
سلسله نشست‌های شهرسازی معماری