نمایشگاه آثار ارائه شده مجموعه چند عملکردی زندیه شیراز

مسابقه بین المللی طراحی شهری مجموعه زندیه شیراز توسط شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و با نظارت دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی از سال۹۴ و با شرکت ۱۶ مشاور آغاز گردیده است. هیات داوران پس از بررسی آثار ارائه شده از سوی ۱۲ مشاور، مسابقه را دو مرحله‌ای اعلام نموده که تنها چهار مشاورموفق به حضور در مرحله دوم شده‌اند. مرحله دوم این مسابقه شهریورماه سال‌جاری برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان به منظور آگاهی از روند برگزاری بزرگترین مسابقه طراحی شهری کشور و همچنین آشنایی با توان تخصصی حرفه‌مندان داخلی که با همکاری شرکت‌های خارجی در این مسابقه شرکت کرده بودند به مدت ۱۰ روز برپا خواهد بود.


شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران 
آثار ارائه شده به دبیرخانه مسابقه بین المللی طراحی شهری مجموعه چند عملکردی زندیه شیراز
زمان برگزاری نمایشگاه: ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ به مدت ۱۰ روز
زمان برگزاری نشست: ۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ – ساعت ۱۶ الی۱۸
مکان برگزاری: تهران خیابان طالقانی غربی خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)

مطلبی دیگر
نشست تخصصی نقدی بر تجارب آمایش سرزمین در مقایس استانی با تاکید بر روش شناسی و نتایج مطالعاتی