نشست پانزدهم از سلسله نشستهای ایرانشهر

سلسله نشست های ایرانشهر

وزارت راه و شهرسازی، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)

پانزدهمین نشست با موضوع:
«فضاهای عمومی شهری و ذهنیت پولی»

سخنران:
دکتر عباس کاظمی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: سه‌شنبه ۲ شهریور ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: خیابان طالقانی غربی، میدان فلسطین، پلاک ۵۱۴، خانه گفتمان شهر و معماری (خانه وارطان)

مطلبی دیگر
فراخوان دوره های آموزشی تخصصی جهاددانشگاهی هنر