نمایش فیلم SKETCHES OF FRANK GEHRY

[cbtabs][cbtab title=”موضوع و سخنرانان”]

رنامهء این هفتهء خانه فیلم معمار :

نمایش فیلم
SKETCHES OF FRANK GEHRY

ساختهء
SYDNEY POLLACK

مدت زمان ٨٠دقیقه

بدون سخنرانی

[/cbtab][cbtab title=”زمان و مکان برگزاری”]

زمان: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

ساعت‌برگزاری: ۱۶ تا ۱۸

مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهناز

[/cbtab][cbtab title=”برگزارکننده”]خانه فیلم معمار[/cbtab][/cbtabs]

مطلبی دیگر
نشست هم‌زیستی در معماری؛ فیروز فیروز