نشست واقعیتِ مَجازی (VR) | از آنچه هستیم، تا آنچه می خواهیم

واقعیت مجازی یا Virtual Reality که به اختصار با حروف VR نمایش داده می‌شوند عبارتند از تلاش بشر برای برداشتن مرزهای بین فضای واقعی و فضای مجازی. سال هاست که محققین به دنبال راهی برای ادغام کردن فضای مجازی و فضای واقعی هستند و این همه تحقیق برای آسان کردن زندگی انسان‌ها و ایجاد جذابیت در میان مشغله‌های فراوان کاری در اجتماع‌های امروزی که همه درگیر زندگی روز مره هستند ایجاد چنین فضا یی که انسان‌ها را گاهی از خستگی‌ها و مشغله‌های فکری دور می‌کند به شدت احساس می‌شود. (WikiPedia)

در دکاتاکِ دهُم سوالی را آغاز می کنیم در رابطه با نقش VR در معماری و شهرسازی. این اولین نشست از یک سلسله است، تا آشنا شویم با این تکنولوژیِ روزِ دنیا. تا در جریان آینده ای که در پیش روی ماست، قرار بگیریم. آینده ای که خودِ ما هستیم. (WE ARE Future)


زمان: پنج شنبه |بیست و هَشت تیر نود و هفت
ساعت برگُزاری: ۱۷:۰۰
مکان: مرکز همایش های دانشگاه معماری و هُنر پارس

*ورود برای عُموم آزاد و رایگان است

دپارتِمان اُمور اِجرایی و فرهنگی دانشگاه معماری و هُنر پارس.

مطلبی دیگر
نمایش مستند مادرکشی