نشست شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران


پنجمین نشست از سلسله نشست‌های معماری و شهرسازی انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز

نشست شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران

سخنرانان: 
دکتر محمدسعید ایزدی
مهندس مشهودی
مهندس آزادی


زمان: چهارشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷
ساعت: ۱۴ الی ۱۶
مکان: سالن جلسات جامعه مهندسان مشاور.
تهران، ولنجک، بلوار، دانشجو، نبش خیابان سلامی، شماره ۲۵، ساختمان جامعه


جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز

More Stories
نشست تجربیات الگوهای هندسی نوین در معماری