نشست «چرا شوش مهم است؟»

دویست و هشتادمین گفتمان هنر و معماری

دبیر پنل: علیرضا قهاری

پنل گفت و گو: 

محمدحسین ارسطوزاده/ علی اعطا/ علیرضا ایزدی/ مجتبی گهستونی

زمان:‌ چهارشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: خیابان ولیعصر، روبروی نیایش، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)

انجمن مفاخر معماری ایران

مطلبی دیگر
مسابقه‌ی هنر و معماریِ کلبه‌های گرم