میزگرد «بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حقوقی»

میزگرد «بررسی طرح توسعه دانشگاه تهران از منظر حقوقی»

زهرا بهرام نژاد:‌ عضو شورای اسلامی شهر

سید صادق مصطفوی کاشانی: دکتری حقوق خصوصی و وکیل دادگستری

دانش طاهرآبادی: دبیر میزگرد

زمان: سه‌شنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: خیابان آزادی، دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه

گالری نظرگاه

مطلبی دیگر
نشست «معماری برای جایزه یا جایزه برای معماری؟» ؛ از سلسله نشست ۱۰گفتار معماری