کارگاه شناخت هندسه تجربه ساخت و درک رفتار سازه‌ای «طاق کاربندی»

از مجموعه کارگاه‌های تخصصی «پوشش‌های منحنی در معماری ایران»

با تکیه بر اسناد ترسیمی طومار میرزا اکبر

مهندسین دوره:

دکتر هادی صفایی‌پور؛ استادیار مرکز مستندنگاری و مطالعات معماری ایران، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رهام افغانی؛ استادیار گروه ساختمان، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

دستیاران دوره:

زینب کاسب؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی معماری

افسانه علیزادگان؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد تکنولوژی معماری

بهروز میرجلیلی؛ دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران

حمیدرضا نوری‌مطلق: دانشجوی کارشناسی‌ارشد مطالعات معماری ایران

اعطای گواهینامه حضور در کارگاه از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدبهشتی

ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر: علیزادگان ۰۹۳۹۹۰۴۵۲۷۵

زمان: ۲، ۳ و ۴ تیرماه ۱۳۹۷

مکان: دانشگاه شهید‌بهشتی، دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی، سالن شهید دلبری

انجمن‌های علمی «فناوری معماری» و «مطالعات معماری ایران»

More Stories
نشست نکاتی برای آماده سازی پورتفولیو