سلسله نشست‌های شهرسازی معماری

شرح خدمات نسل نوین، طرح‌های توسعه و عمران

آقای دکتر مشتاق گوهری

خانم مهندس شادان پروند

آقای مهندس عارف اقوامی

زمان: دوشنبه ۲۱ خردادماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان:‌ تهران، میدان آرژانتین، بلوار آفریقا، ساختمان شهید داددمان، وزارت راه وشهرسازی، سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری، طبقه نهم جنوبی

وزارت راه و شهرسازی

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه شرکت در دوسالانه معماری سائو پائولو