فراخوان دویست و هفتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری «موزه ها در غربت»

دویست و هفتاد و پنجمین گفتمان هنر و معماری «موزه ها در غربت»

پنل گفتگوی این نشست را آقایان شهریار سیروس، علی ملکی و علی اکبر نصر آبادی برعهده دارند و دبیر پنل این گفتگو آقای مهندس ابوالحسن میرعمادی است.

زمان: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛ ۱۷:۳۰-۱۵:۳۰

مکان: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵، موزه هنرهای دینی امام علی (ع) 

انجمن مفاخر معماری ایران

مطلبی دیگر
نشست تخصصی «بررسی تجارب بازآفرینی بافت های فرسوده کلانشهر رشت»