فراخوان دوره فرایند طراحی معماری

دوره‌ی فرایند طراحی در معماری

مدرس: دکتر حمید مهربان

محل ثبت نام: دفتر نوآوری و و کارآفرینی مؤسسه

زمان: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸ الی ۱۹

مکان: کرمانشاه، سه راه ۲۲ بهمن، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه، آمفی تئاتر شهید علامه طباطبایی

مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

مطلبی دیگر
نشست «رونمایی از ویژه‌نامه نشریه هفت شهر با عنوان حق مشخص به شهر مشخص»