فراخوان نشست چنارستان ولیعصر؛ با موضوع «تبیین شاخص‌های موثر برکیفیت خیابان»

نشست هم اندیشی چنارستان ولیعصر
با موضوع: «تبیین شاخص های موثر بر کیفیت خیابان»

اعضای پنل:
دکتر نوا توکلی مهر
مهندس سامان سیار
مهندس مهرناز عطاران
دکتر کاوه رشیدزاده

* حضور برای عموم آزاد و رایگان میباشد.

زمان: یکشنبه ۹ اردیبشهت ۹۷، ساعت ۹ صبح
مکان: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، سالن آمفی تئاتر

انجمن علمی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

More Stories
نشست روز باغ ایرانی