فراخوان میزبان جشن معرفی ساختمان سال ایران

تالار آبی کاخ اختصاصی نیاوران

تالار آبی کاخ اختصاصی نیاوران؛ میزبان جشن معرفی ساختمان سال ایران

زمان: چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷،‌ ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان:‌ تالار آبی کاخ اختصاصی نیاوران

موسسه فرهنگی هنری هنرمعماری

مطلبی دیگر
نشست تخصصی با نگاهی به نظریه ها و طرح های شهرسازی «ناصر مشهدی زاده»