فراخوان نشست دیدمعکوس

نشست دیدمعکوس

سخنران : کاوه مهربانی، میثم دادفرمای

زمان: چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ١٣٩۷؛ ساعت ۱۷

مکان: تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، بلوار فرحزادی، خیابان حسن سیف، کوچه‌ی دوم، پلاک ۷،‌کانون معماران

مطلبی دیگر
نشست ارائه طرح تحویل و تحول شهرداری تهران