نشست ایران‌شهر و تجربه توسعه در سده اخیر از منظر اقتصاد سیاسی


نشست بیشت و هشتم از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری

موضوع:
ایران‌شهر و تجربه توسعه در سده اخیر از منظر اقتصاد سیاسی

سخنران:
دکتر عباس آخوندی | وزیر راه و شهرسازی


زمان: سه‌شنبه.۳.بهمن.۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۶
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری. میدان فلسطین. خیابان طالقانی غربی. پلاک ۵۱۴

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
مطلبی دیگر
نمایشگاه آهنگ آفتاب