نمایشگاه عکس تاریخی از «مردم معمولی»


نمایشگاه عکس تاریخی «مردم معمولی»

گزیده‌ای از عکس‌های اجتماعی آنتوان سوریوگین

آنتوان سوریوگین (زاده ۱۲۰۹، درگذشت ۱۳۱۲ خورشیدی) یک عکاس روسی-گرجی-ارمنی بود که در دوران عصر قاجار و پهلوی در ایران زندگی می کرد و تصاویر بسیار زندگی ایرانیان از دوران ناصرالدین شاه تا سلطنت رضاشاه از وی به جا مانده است. مردم، مناظر، بناهای تاریخی، آداب و رسوم، مشاغل و حرفه‌ها، اشیا و سرانجام تمام زوایای سوژه های ناب عکاسی او بودند.


افتتاحیه: دوشنبه.۴دی.۱۳۹۶
ساعت: ۱۶ تا ۱۹
بازدید: ۵ تا ۲۰.دی.۱۳۹۶
روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷ و پنج شنبه از ساعت ۹ تا ۱۳
مکان: موزه عکسخانه شهر

شهرداری تهران | موزه عکسخانه شهر

مطلبی دیگر
فراخوان انتخاب مشاور؛ طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی