نمایشگاه «محدوده»

نمایشگاه «محدوده» در گالری سایه با همکاری فواد علیجانی، جمعه ۱ دی ماه افتتاح میشود و تا تاریخ ۱۹ دی ماه برپا خواهد بود. این نمایشگاه چندرسانهای با مشارکت آنیما احتیاط، ریحانه امید قائمی، نغمه فکورزاده و محمود مکتبی و کلیدواژگان «شهر و آینده» شکل گرفته است.
فواد علیجانی درباره همکاری خود در این نمایشگاه و ایده کلی برگزاری آن اظهار داشت: مسائل و محیط اجتماعی در کار هنرمندان تاثیر میگذارند و هنرمندان نیز گاهی به طور مستقیم با مضامین و مفاهیم آن درگیر میشوند. شهر یکی ازین موارد هست که گذشته، حال و حتی تصور از آینده آن، هرکدام به شکلی بر زندگی فردی و اجتماعی تاثیر میگذارند و در نمایشگاه «محدوده» هنرمندان شرکت کننده در مسیر تجربیات اخیر خود بر این مسئله تامل کردهاند.

بابک بهارستانی مدیر گالری سایه نیز با بیان اینکه “شهر و آینده” را میتوان از منظرهای گوناگون بررسی کرد، اظهار داشت: شهر به عنوان جایگاه پدید آمدن تمدن و مکان زیستن انسانها، از دیرباز موضوع تامل و اندیشه بوده و نگاه به آینده شهر نیز همواره در بین معماران، شهرسازان، جامعه شناسان و فلاسفه و هنرمندان کنجکاوی برانگیز بوده است.
اگر از ایده پردازیهای پیشبینی آینده شهر بگذریم و بر اساس داشتهها و دادهای امروزین از شهرها به آینده بنگریم بیشک در مییابیم تاثیرات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی موثرترین عامل شکلدهی به مناسبات و شکل شهرها میباشند و هر تغییری در مولفههای ذکر شده به تغییرات عمده در شهرها میانجامد به بیانی دیگر شهرها آینه تمام نمای انسانهایی هستند که در آن زندگی میکنند.

وی در ادامه افزود: با نگاهی به شهرهای که در آن زندگی میکنیم به آسانی در مییابیم که شهرهای امروزین ایران در شرایطی نابسامان نه تنها پاسخگوی ظرایف و نیازهای زندگی پیچیده و مدرن ما نمیباشند، بلکه در پارهای موارد از حل نیازهای اولیه آدمی نیز عاجز شدهاند.
پروژه «شهر و آینده» گالری سایه تلاش دارد که با برنامهای مستمر، به بررسی شهر، زیستگاههای ما انسانها از منظر هنرمندان بپردازد و امید دارد در آینده با برگزاری نشستهای تخصصی نیز به کیفیت این برنامه بیفزاید.

نمایشگاه «محدوده» از ۱ تا ۱۹ دی ماه در گالری سایه برپا خواهد بود و علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۰ شب به این گالری مراجعه نمایند. گالری سایه در نیاوران، خیابان جمشیدیه (فیضیه)، خیابان امیدوار، کوچه آقاخانی، شماره سه واقع شده است.


گالری سایه با همکاری فواد علیخانی

مطلبی دیگر
فراخوان بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشجویی