نمایش فیلم Rietveld’s Chair


نمایش فیلم Rietveld’s Chair
دستیل/De Stijl
 
سخنرانی: وحید شالی امینی


زمان: پنجشنبه ۳۰/آذر/۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۵ الی ۱۷
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهناز

خانه فیلم معمار

مطلبی دیگر
کارگاه «نظریه‌های نو» با عنوان «خندقی که هرگز پر نشد!»