مراسم نکوداشت «محمدمنصور فلامکی»

«مراسم نکوداشت استاد معماری و مرمت محمدمنصور فلامکی»

با حضور:
دکتر محمدمنصور فلامکی

* حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

زمان: دوشنبه ۲۷ آذرماه ۹۶، ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: میدان بهارستان، خیابان دانشرا، خیابان شریعتمدار، باغ موزه نگارستان


دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فارابی با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مطلبی دیگر
بررسی کتاب «فلسفه برای معماران»