نشست نقدیر از یک عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرائی | دکتر فرهاد تهرانی


نشست نقدیر از یک عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرائی، دکتر فرهاد تهرانی
به همراه معرفی داستان گردآوری اسناد تصویری (نقشه، عکس و مینیاتور …) معماری و شهرسازی ایران


زمان: دوشنبه، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، تالار دلبری


دانشگاه شهید بهشتی
مطلبی دیگر
نشست معمارانه با موضوع «معماری و بازیافت»