نمایش یک تغییر

«نمایش یک تغییر» اولین برنامه از دو گردهمایی عمومی است که با تمرکز بر مسئله تحول شهری در پایتخت‌های ایران و آلمان به پرسش‌هایی در باب طراحی شهری، نقش مشارکت مردمی و مداخله هنر در فضای عمومی دو شهر تهران و برلین می‌پردازد. در هر دوی این شهرها، فرایندهای نوسازی و بهسازی بافت‌شهری، خصوصی‌سازی رو به رشد، و بازپسگیری فضای عمومی در موسسات، دانشگاه‌ها و محافل خودسازمان‌یافته تحت مشاهده و بررسی اند. این برنامه دو روزه موقعیتی است برای گردهمایی معماران، هنرمندان، جامعه‌شناسان و شهرسازان ایرانی و آلمانی که با گفتگو درباره نحوه برخود روزانه‌شان با چالش‌های توسعه شهری، مخاطب را به مشارکت در مباحث نظری و کاربردی در این حیطه دعوت کند. در این گفتگو با تمرکز بر تحول فرمی فضای عمومی و جسمانیت‌یافتن نیروهای سیاسی-اجتماعی در بدن شهر، تغییر هم به عنوان یک مفهوم و هم یک تجربه مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

«نمایش یک تغییر»
نگاهی به خاستگاه‌های بصری تحولات اخیر و چشم انداز‌های شهری تهران و برلین
به دعوت سولماز شهبازی و آذر محمودیان

شرکت در این برنامه برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و سخنرانی‌های غیرایرانی با ترجمه فارسی ارائه خواهدشد.


زمان:
شنبه، ۴ آذر ۹۶، ساعت ۱ تا ۷ شب
یکشنبه، ۵ آذر ۹۶، ساعت ۲ تا ۷ شب
مکان: موزه هنرهای معاصر تهران


موزه هنرهای معاصر و موسسه IFA

مطلبی دیگر
فراخوان پنجمین جشنواره ملی و دومین جشنواره بین المللی عکس «شیراز امروز»