نشست ضرورت تعریف جدید از هویت ایرانی


سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایران‌شهری
نشست بیست و ششم
موضوع:
ضرپرت تعریف جدید از هویت ایرانی

سخنران:
دکتر علی کرم همدانی


زمان: سه‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۶
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری| میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی،  پلاک ۵۱۴


شرکت عمران و بهسازی شهری ایران 

More Stories
نشست حاشیه نشینی و فقر شهری