نشست «چهارفصل آموزش معماری در ایران»

سلسله نشست های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی در ایران
نشست «چهارفصل آموزش معماری در ایران»

سخنران:
دکتر عیسی حجت


زمان: چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانۀ دانشکده هنرهای تجسمی

گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران و کوبه

مطلبی دیگر
نمایشگاه و سمپوزیوم معماری مدرن / معاصر ایران در توکیو