نشست «ابعاد اجتماعی افزایش تراکم ساختمانی»

نشست تخصصی «اثرات اجتماعی افزایش تراکم ساختمانی»

سخنرانان:
 دکتر سعید معیدفر؛ دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی وزیر راه و شهرسازی
 دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ دانشیار دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران
 دکتر محمد سالاری؛ عضو شورای شورای شهر و رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
 دکتر مریم زارعیان؛ رییس بخش مطالعات اجتماعی و توسعه پایدار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

 شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.
ثبت نام جهت حضور الزامی است. لینک ثبت‌نام

زمان: چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ۹۶، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰
مکان: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سالن استاد حامی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مطلبی دیگر
نشست درس آموزه‌های داخلی مواجهه با میراث صنعتی به منظور کاربست در باز آفرینی کارخانه ریسباف اصفهان