نشست ارائه نظریه محل پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد درشهرایرانی اسلامی

سلسله نشست‌های تخصصی دانشکده هنر و معماری اسلامی در آستان معماری و شهرسازی

نشست «ارائه نظریه محل پدیده پایدار اجتماعی با مرکزیت مسجد در شهر ایرانی اسلامی»

با حضور:
دکتر محمدرضا پورجعفر

زمان: شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری‌کننده: ۱۴
مکان: مشهد، سالن اجتماعات دانشکده هنر و معماری دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

گروه شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

مطلبی دیگر
نشست تحصیلات عالیات