نشست دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران

موضوع:
دستور کاری نوین در توسعه شهرهای جدید ایران

سخنران:
میثم بصیرت
مهرناز بیگدلی

اعضای پنل:
اسفندیار زبردست
حبب الله طاهرخانی
محمد شیخی

دبیر نشست:
کیومرث ایراندوست

زمان: سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰
مکان: ولنجک، خیابان بیست و ششم، بلوار دانشجو، نبش گلریزان، شماره ۲۵

 جامعه مهندسان مشاور ایران

مطلبی دیگر
نشست فرایند طراحی با رویکرد زمینه گرا