سلسله سمینار تجارب مرمت؛ استفاده مجدد از ساختمان صندوق قرض‌الحسنه بانک ملی به عنوان موزه


سلسله سمینار تجارب مرمت: نشست اول

موضوع: 
استفاده مجدد از ساختمان صندوق قرض‌الحسنه بانک ملی به عنوان موزه

سخنران:
مهندس محمد جواد جعفری؛ معاونت اداره کل مهندسی و املاک بانک ملی

زمان: دوشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶
مکان: نگارخانه پردیس هنرهای زیبا
ساعت‌برگزاری: ۱۳

دانشگاه تهران

مطلبی دیگر
نمایش فیلم مستند «اینجا زورآباد است»