اولین تاک‌شو زنده معماری


اولین تاک‌شو زنده معماری 
شنبه ۲۱ مردادماه:
دیسیپلین معماری، صنعت ساختمان و تکنولوژی ساخت
۱۲ -۱۳: گفت‌وگو با مهرداد زواره محمدی
موضوع: تکنولوژٰی فکر در مدیریت پروژه‌های بزرگ مقیاس
سالن ۳۸-غرفه ۱۴۳
۱۴ -۱۶: ورک‌شاپ تفکر طراحی برای کارآفرینان جوان
سالن ۱۸-غرفه ۱۱۳
۱۶ – ۱۸: مصاحبه آرشی‌تاک با شما و عکس شما با آٰرشی‌تاک
سالن ۱۸-غرفه ۱۱۳

زمان: شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۶
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران
همچنین این برنامه از صفحه اینستاگرامی Architalk_ir پخش می‌شود.


آرشی تاک، گروه سنگ اکو

مطلبی دیگر
سومین نشست علمی کارگروه زندگی پیاده در شهر