نشست سندشناسی مسجدالنبی

 

موضوع:نشست سندشناسی مسجدالنبی

سخنران: محسن اکبرزاده| پژوهشگر معماری اسلامی

زمان‌برگزاری: ۲۸ تیر۱۳۹۶

مکان: اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، سالن توحیدخانه

دانشگاه اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی

 

مطلبی دیگر
نشست در هنر و معماری و شهرسازی علم بهتر است یا ثروت