نشست اصلاح‌طلبان تهران را چگونه می‌سازند؟


موضوع:
اصلاح‌طلبان تهران را چگونه می‌سازند؟

سخنرانان:
علی اعطا/ منتخب پنجمبن دوره شورای شهر تهران
امیر آریازند/ عضو شورای مرکزی اتحاد ملت

زمان: چهارشنبه ۲۱ تیرماه
ساعت: ۱۸

واحد منطقه ۱۶ حزب اتحاد

مطلبی دیگر
آیین رونمایی از کتاب «بازار در شهر اسلامی»