چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست

موضوع:
چهارمین همایش ملی حقوق محیط زیست

محورهای همایش:
مدیریت جامع، یکپارچه و هماهنگ محیط زیست
شان و جایگاه حاکمیتی حفاظت از محیط زیست
ساز و کارهای حقوقی گسترش اقتصاد سبز
تقویت حقوق شهروندی از طریق اطلاع رسانی، افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و مسئولیت پدیری اجتماعی
تقویت اخلاق زیست محیطی و ارتقا جایگاه سمن‌ها در حفاظت از محیط زیست
تقویت دیپلماسی محیط زیست، همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی
ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرای کنوانسیون های بین‌المللی محیط زیست


زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶
در سالن همایش‌های بین‌المللی سازمان حفاظت محیط زیست
تاریخ دریافت مقالات: ۱۲ خردادماه‌۱۳۹۶
دریافت نسخه کامل مقالات تا ۲۰ خرداد‌ماه


برگزارکننده: سازمان حفاظت محیط زیست کشور با همکازی قوه مقننه، فوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری
دبیرخانه همایش: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پورتال سازمان حفاظت محیط زیست و یا پورتال پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید

مطلبی دیگر
فراخوان درآمدی بر طراحی انسان‌محور حسین مدنی،‌ انسان‌شناس