فراخوان همکاری استودیو معماری آرش مدنی

[فرصت شغلی، تهران]
فراخوان همکاری استودیو معماری آرش مدنی
از متقاضیان حرفه ای، با حداقل یکسال سابقه کار در بخش طراحی:
رزومه های خود با ذکر عنوان شغلی، به ایمیل زیر ارسال نمایید
arshiform@gmail.com

– مهلت ارسال رزومه: ۲۰ اردیبهشت ۹۶

– آدرس: تهران، پاسداران

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه طراحی فضای بازی و محیط پیرامون در بیمارستان امید اصفهان