نشست دیسیپلین؛ آموزش، تئوری و گفتمان


موضوع: دیسیپلین؛ آموزش، تئوری و گفتمان
به بهانی انتشار کتاب «تئوری معماری پست مدرن»
نخستین کتاب مرجع تئوری معماری به زبان فارسی

سخنرانان: 
رضا دانشمیر، علی‌رضا تغابنی، آٰش بصیرت، پرسیا قرگزلو و پویان روحی


زمان: پنجشنبه ۱۴اردیبهشت‌ماه 
ساعت: ۱۷ تا ۲۱
مکان: تهران/ شهرک غرب/ روبروی مسجد شهرک غرب/ خیابان شهید حسن سیف پلاک ۷


کانون معماران معاصر

مطلبی دیگر
مسابقه طراحی گالری در واقعیت مجازی